Motto

Bibe Si Bibis => drink wanneer je zin hebt om te drinken
Artikel 1
Doelstelling: Het land Wisckotonia beschermen tegen alle destructieve invloeden van niet-leden. Subdoelstelling: Het streven naar een eigen bier- en/of whiskymerk op de markt te brengen.
Artikel 2
Minimaal 1 keer per maand bij elkaar komen.
Artikel 3
1 Keer per jaar naar een huisje in de Ardennen of een andere whiskyrijke omgeving.
Artikel 4
Het bestuur moet uit 8 koppen bestaan. (Bestuur bestaat uit 1 koning en zeven hoofdridders)
Artikel 5
Lid van Wisckotonia wordt men door de inwijding te volbrengen en na een anonieme stemming moet men meer dan de helft van aanwezigen achter zich zien te krijgen en zweren op de Heilige Koker.
Artikel 5a
De opdracht die bij de inwijding hoort dient binnen 2 maanden uitgevoerd te worden, Anders houdt de inwijding op en wordt dus geen lid van Wisckotonia.
Artikel 5b
De inwijding bestaat uit een vast deel en een door Wisckotonia vast te stellen opdracht.
Artikel 6
Men behoudt de ligging van het land Wisckotonia geheim.
Artikel 7
Met bier en whisky houden wij ons staande.
Artikel 8
Een adressenbestand van alle Wisckotonialeden, ook al zijn ze van de HSA af, bijhouden.
Artikel 9*
Dat blijft een groot geheim van Wisckotonia..
Artikel 10
Men mag de Heilige Koker niet zonder toestemming van de koning aanraken.
Artikel 11
Wij zullen de statuten van A.S.V. Omnivas respecteren.
Artikel 12
De oprichters van Wisckotonia zijn: – Ronald Bok – Xander Meijers(Mr.x) – Marc Schouten (Marc C) – Jordy Hof – Mark Schouten (Mark K) – Manja Hoogeboom – Michael Sinke
Artikel 13
De Koning bezit bij gelijke stemming over extra stem. 4 voor en 4 tegen. Dan heeft de koning de 9de stem.
Artikel 14
Royeren gebeurt nadat iemand na stemming op AOV 2/3 van de aanwezige leden tegen zich heeft.
Artikel 15
Nadere artikelen volgen.
Gele notulen besluit
De aspirant moet: 1) Een verhaaltje lullen over de smaak van de meegenomen whisky, of iets die richting met een lengte van 7 minuten en 3 seconden. 2) 10 whiskymerken opnoemen. 3) Een whislyfles voor het bestuur meebrengen. 4) Moet zelf een glas uit bovenstaande meedrinken. 5)Moet trouw zweren aan de volgende eed: Ik (naam) beloof plech­tig, dat ik met gevaar voor eigen leven, het land Wisckotonia zal be­schermen tegen destructieve invloeden van buitenaf en de lig­ging immer geheim zal houden.